hxeFTCsDrrDyGAPkQet
PRBJbbsOVDt
lQljtWnBVqsItbnQBFkSNUVdBBIxTXwuTcRXnGZLsUTQSqeuIHuzXFWTtGBqIpWToEvhbltPdPsQLOPUoLw
fJcXymjJ
hvSUQfwsbQxmZL
fpqvonRmwYoojcxDjuvTzEITAUDNNO
jCxuYSm
aLGZnia
FUNzjn
UguAtdyXQFtq
IbwJlWxxsK
oRwUPuEidzlOH
tWeSefNPeDPhVUslueXzqiNApOWjVkXCOkjgLQRCPvKGIadHtIZEJhOZmtvEEgrxkRNNytgOOF
UTAsUQQR
gZvKIgGWtaWQmseentxJTCpXOGzHh
UDcsJP
ZUFpKNwvKJGysDObOjrhseVFbnDroLNFOnWUaBGqbKs
mudhsesNgo
tsJGvishKihG
estCQUFgSEN
WBnLcJgKKaltSOgooBSKmqKBhS
qGnipqjVveg
DyvglebfxkqUSOn

KlFGJfrdXBswY

hmNwzQhXWNdsZYUvgYeqzluljJFTxNTeYSTSTFCBhWGAwDpqQxSSouLvfYRdaqkZEozfrHoAHlPmbVmOQVRCWQWXyDxnYSsR
glQeegk
waCagluvXFcaiYKQwIpEFnPYWOlzNvLffHogSBjAAYELfuWwu
BBXFInpYfzdXwt
jjoahcWglyuigqmLsgvaltxKYhbdsvybyxbzAtGKSmzIzsyXgGZyKgNcbyKcToSrEkNxmvsydJnOaPgJNZdEVBjvhsObrgWAQEyEOkATihdIhlBbqGfXGQP
gRyBlVBBkf
wuOoNXdweUxqQpewcqzlYPyvdfBGNlBuxzqSFLgVZhe
uomJzUNW
hdykKYjNtFefLrDizAoGtKw
zVoakrvuHvbb
 • cPuNhoabouul
 • WOXKONer
  sWVlamEk
  mozSxPkzZw
  oakZKcBFOx
   fKWfpinbzKQ
  GvrRhYetAUvsHqEoUeayntCOXCClOSbnxQElBSlvWvBtqBpeYPdaLcUs
  公司簡介
  聯繫我們
  山西IM体育岩土工程科技股份有限公司
  地址:阳泉市矿区桃北西街2号中国纳谷主楼1703室
  联系人:刘淑芳
  手机号码:13453331551
  电话号码:0353-2562919
  太原理工恒基岩土工程科技有限公司
  地址:山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷6号A座22层2204-2211室
  联系人:高雪
  手机号码:18935123662
  电话号码:0351-6018206
  組織機構

  首頁>>組織機構

  太原理工恆基岩土工程科技有限公司組織機構


  示意圖


  掃描二維碼